Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences

Política de privacitat y cookies

Sheriff

Política de privacitat

ÍNDEX

 1. Identificació i dades de contacte del Responsable del tractament.
 2. Informació general: descripció de la informació continguda a la política de privacitat.
 3. Informació necessària i actualitzada.
 4. Exercici dels teus drets.
 5. Informació detallada dels tractaments fets per servei.
 6. Seguretat.
 7. Confidencialitat.
 8. Menors.
 9. Actualització de la política de privacitat.

1. Identificació i dades de contacte del responsable del tractament.

Foodstation, S.L.U., societat domiciliada a C/ Cerdanya, núm. 10-12, Plta 7, Sant Cugat, Barcelona, CP 08173, amb CIF B-82694241, i telèfon 933 670 000 (d’ara endavant, “Foodstation” o la “Societatés el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin a través d’aquesta pàgina web i de l’app. En aquesta clàusula es facilita la informació sobre l’ús que farà la Societat de les teves dades personals.

Així mateix, aquesta Política de Privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que assisteixen tant l’Usuari registrat com no registrat en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”). Si tens qualsevol dubte relatiu al tractament de les teves dades personals, contacta amb la Societat a la següent adreça: lopd@ibersol.com

Així mateix, t’informem que el Grup al qual pertany Foodstation, S.L.U. té un Delegat de Protecció de Dades designat a nivell Grup, amb qui et podràs posar en contacte a través de la següent adreça dpo@ibersol.com.

2. Informació general: descripció de la informació continguda a la política de privacitat.

En aquesta política de privacitat trobaràs una taula que especifica cada un dels diferents serveis que ofereix la Societat.

En aquestes taules informatives se t’informarà sobre:

 • Les finalitats del tractament de les teves dades personals, això és, el motiu pel qual la Societat tracta les teves dades personals.
 • Les bases legals que permeten el tractament de dades per part de la Societat per a cada una de les finalitats indicades.
 • La possible comunicació de les teves dades a tercers, així com la causa de la comunicació esmentada. A aquests efectes, t’informem que no cedim les teves dades personals a tercers excepte quan hi hagi una obligació legal (Hisenda Pública, Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat, OCU…) o expressament ho indiquem a la taula que figura a continuació. D’altra banda, podran tenir accés a les teves dades personals els encarregats del tractament de la Societat, és a dir, els prestadors de serveis que per al desenvolupament de les seves funcions hagin d’accedir a les teves dades personals. Els prestadors de serveis que accedeixen a les vostres dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d’informació, tecnologia i transport. A la taula que figura a continuació s’indicaran aquelles altres sectors en virtut de les quals els prestadors de serveis de la Societat han d’accedir a les teves dades personals. Icono de Validado por la comunidad

  T’informem que pots sol•licitar més detall d’informació respecte dels destinataris de les teves dades enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@ibersol.com, indicant el tractament concret sobre els destinataris dels quals voldries informació.

 • L’existència de potencials transferències internacionals de dades
 • El termini de conservació de les dades que ens facilitis. A aquests efectes t’informem que conservem les teves dades personals durant tota la vigència de la relació contractual o per un període superior si així ens ho has autoritzat. Així mateix, t’informem que posteriorment les teves dades romandran bloquejades per a l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, pels terminis que legalment determini cada normativa que resulti d’aplicació.

3. Informació necessària i actualitzada

Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) en els formularis que se’t facilitin seran d’obligat emplenament, de manera que l’omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat que se’t puguin facilitar els serveis sol•licitats. Hauràs de proporcionar informació verídica, i quedarà prohibit l’ús d’àlies o mitjans per ocultar la teva identitat, tret dels casos en els quals el mateix formulari et sol•liciti de manera expressa la creació d’un nom d’usuari, nick o àlies.

És indispensable que resguardis en tot moment els números de referència, contrasenyes i codis d’accés que creïs o et siguin proveïts. Seràs l’únic responsable en cas d’ús, autoritzat o no, del teu compte personal, i en aquest sentit et compromets a fer un ús diligent d’aquesta informació, a no posar-la a disposició de tercers, i a comunicar-ne la pèrdua o robatori.

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, hauràs de comunicar a la Societat, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les teves dades de caràcter personal que es vagin produint a través del següent correu electrònic lopd@ibersol.com Així mateix, podràs actualitzar les teves dades personals a través de la teva àrea privada.

Així mateix, en clicar sobre el botó “Accepto” (o equivalent) incorporat en els esmentats formularis, declares que la informació i les dades que ens has facilitat a través d’ells són exactes i veraces.

4. Exercici dels teus drets

T’informem que podràs exercir els següents drets:

 1. dret d’accés a les teves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb elles;
 2. dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 3. dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible;
 4. dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa. En aquest cas, podrem conservar les dades bloquejades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. dret d’oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades a la taula inclosa a l’apartat 5 sigui l’interès legítim. La Societat deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim imperiós o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions
 6. dret a portabilitat de les teves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades a la taula inclosa a l’apartat 5 sigui l’existència d’una relació contractual o el teu consentiment.
 7. dret a revocar el consentiment atorgat a la Societat per al tractament de les teves dades

Podràs exercir els teus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a lopd@ibersol.com indicant el dret que desitges exercir i les teves dades identificatives.

D’altra banda, t’informem que tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideres que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte del tractament de les teves dades personals.

5. Informació detallada dels tractaments fets per servei

Finalitat del
tractament
Base Legal Destinataris Transferències
internacionals
Termini de
conservació
Gestió de la relació contractual amb vostè que inclou:
-Creació, gestió i modificació del seu compte de client;
-Proporcionar-li els productes o serveis que sol•liciti;
-Tramitar les transaccions de pagament.
-Tramitació de descomptes i promocions
-Acumulació i redempció de punts,
Gestió de la relació contractual: la prestació dels serveis sol•licitats a la Societat. Se cediran les teves dades personals internament, a societats del grup i als nostres franquiciats per tal de poder dur a terme la finalitat d’aquest tractament i els indicats a l’partat 2 d’aquesta Política i tret que consenti expressament la compartició de les seves dades personals amb serveis adherits al Marc de Privacitat de Dades UE-EUA (ej: Google)

Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades es troben l’partat 2 d’aquesta Política.
No se faran transferències internacionals, tret que consenti expressament la comparticióde les seves dades personals amb serveis adherits al Marc de Privacitat de Dades UE-EUA (p. ex.: Google) Durant la relació contractual
Enviament de comunicacions comercials i promocionals. El seu consentiment. No se cediran les teves dades personals a cap tercer tret dels indicats a l’apartat 2 d'aquesta Política i tret que consenti expressament la compartició de les seves dades personals amb serveis adherits al Marc de Privacitat de Dades UE- (ej: Google)

Es facilitarà l’accés a prestadors de serveis addicionals als indicats a l’apartat 2, que siguin proveïdors de serveis de mailing i màrqueting digital.
No esfaran transferències internacionals, tret que consenti expressament la compartició de les seves dades personals amb serveis adherits al Marc de Privacitat de Dades UE-EUA (p. ex.: Google) Fins que vostè es doni de baixa o després d’un període d’inactivitat amb nosaltres de 2 anys.
Reclamacions i consultes a través d'atenció a l’usuari i el formulari de contacte Interés legítim de la Societat: atendre als requeriments d’informació, reclamacions i exercicis de drets plantejats tant per usuaris.

No se cediran les teves dades personals a cap tercer tret dels indicats a l’apartat 2 d'aquesta Política i tret que consenti expressament la compartició de les seves dades personals amb serveis adherits al Marc de Privacitat de Dades UE- (ej: Google)

Es facilitarà l’accés a prestadors de serveis addicionals als indicats a l’apartado 2, que siguin proveïdors de serveis contact center.

No esfaran transferències internacionals, tret que consenti expressament la compartició de les seves dades personals amb serveis adherits al Marc de Privacitat de Dades UE-EUA (p. ex.: Google) Fins a la resolució de la consulta o reclamació plantejada.
Partició en enquestes i concursos. Gestió de la relació contractual: la prestació dels serveis sol•licitats a la Societat constitueix una relació de prestació de serveis, encara que aquests siguin a través d’un concurs No se cediran les teves dades personals a cap tercer tret dels indicats a l’apartat 2 d'aquesta Política i tret que consenti expressament la compartició de les seves dades personals amb serveis adherits al Marc de Privacitat de Dades UE- (ej: Google)

Es facilitarà l’accés a prestadors de serveis addicionals als indicats a l’apartado 2, que siguin proveïdors de serveis de mailing i màrqueting digital.
No esfaran transferències internacionals, tret que consenti expressament la compartició de les seves dades personals amb serveis adherits al Marc de Privacitat de Dades UE-EUA (p. ex.: Google) Fins que acabi el concurs en el qual es participa.

6. Seguretat

La Societat ha implementat i manté les nivells de seguretat exigits pel RGPD per protegir les dades de caràcter personal dels usuaris davant les pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades. Tanmateix, la transmissió d’informació a través d’Internet no és totalment segura; per això, i malgrat que la Societat fa els millors esforços per protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc Web i/o l’App. Per tant, tota la informació que facilitis, s’enviarà pel teu compte i risc. Una vegades rebudes les teves dades, la Societat utilitzarà rigorosos procediments i funcions de seguretat per impedir qualsevol accés no autoritzat.

7. Confidencialitat

Les dades personals que puguem aconseguir a través del lloc Web i/o l’App o per mitjà de les diferents comunicacions que mantinguem amb tu seran tractades amb confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte d’aquestes d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent aplicable.

8. Menors

Els menors de 14 anys no podran usar els serveis disponibles a través del lloc Web i/o l’App sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del lloc Web i/o de l’App pels menors al seu càrrec, incloent-hi l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, i en la mesura en què la Societat no té capacitat per controlar si els usuaris són o no menors d’edat, s’adverteix que hauran de ser els pares i tutors els qui habilitin els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin al lloc Web i/o a l’App i/o facilitin dades de caràcter personals sense la seva supervisió. La Societat no admetrà cap responsabilitat al respecte.

9. Actualizació de la política de privacitat

És possible que s’hagi d’actualitzar aquesta Política de Privacitat, per això cal que revisis aquesta política periòdicament i, si és possible, cada vegada que accedeixis al lloc Web i/o a l’App amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre el tipus d’informació recopilada i el seu tractament. Pots trobar la Política de Privacitat al peu del lloc Web o bé a través de l’App. No obstant això, et comuniquem qualsevol modificació d’aquesta política de privacitat que afecti el tractament de les teves dades personals.

La Política de Privacitat entre en vigor a data 1 de març del 2024.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.